- Det er hærverk mot naturen vår her ute, og det er et hærverk mot våre liv.