Uttalelse fra Hitra Sosialistisk Venstreparti

24. februar 2022 vil skrive seg inn i historiebøkene som er svart dag for hele verden. Russiske styresmakter har vist at de har ingen respekt eller interesse for å føye seg til internasjonal lov og rett, og har på ulovlig og alvorlig vis krenket Ukrainas uavhengighet, frihet og rett til selvbestemmelse. De handlingene som nå foregår i Ukraina er å regne som en uprovosert, uetisk og forkastelig krig, rettet mot demokratisk valgte representanter, og det ukrainske folket. Hitra Sosialistisk Venstreparti ønsker i denne tiden å vise sin dypeste, og inderligste solidaritet og medfølelse til det ukrainske folk.

Hitra er hjem for mennesker fra mange forskjellige kulturer, og noe av det som gjør kommunen vår til et fantastisk sted å bo, og vokse opp i, er de ulike menneskene vi møter i livene våre. I barnehagene kan man høre flere forskjellige språk, i butikkene møtes mennesker fra Polen, Litauen, Thailand, Syria, bare for å nevne noen få. Vår styrke som lokalsamfunn ligger i at vi har plass til alle, hjerterom til alle, og respekt for alle. Nå fordrives hundretusenvis av mennesker fra sine hjem. Fra det trygge og gode de har kjent helt siden oppveksten. Barn fødes i kjellere, mens granatene slår ned blant sivile. Hitra SV vil gjøre det helt klart: krig vil alltid gå hardt utover sivile, og vi er nå vitne til en humanitær katastrofe som kunne vært unngått. Nå er vi derimot her. Hitra skal være klare til å ta imot flyktninger fra krig, og vi kjenner våre venner i hele kommunen som barmhjertige, og omsorgsfulle mennesker.

Hitra SV støtter de strenge sanksjonene rettet mot den russiske krigsmaskinen, og Vladimir Putins rike oligarker. Verdenssamfunnet har funnet sammen i forakt for krig, og en fordømmelse av tyranni. Våre verdier i likhet, demokrati og frihet finner god grobunn i det internasjonale samfunnet. Hitra SV fordømmer på det aller sterkeste de russiske styresmaktenes angrep på Ukraina, og ønsker å belyse at utelukkende Putin og hans lakeier er ansvarlig for en krig som setter broderfolk mot hverandre. La oss aldri glemme at kriger, uansett omfang, vil være en katastrofe for arbeiderklassen i alle land. Vi står i solidaritet med våre kamerater i Ukraina, og med våre anti-krig,

anti-Putin kamerater i Russland. Til sist ønsker Hitra SV å uttrykke forståelse for regjerningens avgjørelse om donere militært materiell til Ukraina, men understreker også at vi må sende mer humanitært hjelpemateriell, og bidra som en fredsskapende del i konflikten.

Stopp krigen, stopp oligarkene, stopp Putin!

Marcus Helgesson Svenning, på vegne av styret i Hitra Sosialistisk Venstreparti 02.03.22