De små kommunene får stadig eldre befolkning og flere eldre flytter til distriktene det betyr også en økt kostnad for enkelte kommuner, da det ikke følger noen penger med. Her må det gjøres noe fort å raskt at kommune  blir kompensert med ekstra midler. Målet må med distriktspolitikken at det gies mere stimulerende tiltak som tilbyr et fullgodt annerledes alternativer til bytilværelsen som mange flytter til. Men hva må til? Her må det en kraftig satsing både på infrastruktur og andre lokkemidler med bedre veivedlikehold med fastdekke på alle fylkesvegrusveier og etterslepet på allerede nedslitte fylkesveier som fylkene tok over.

Inntektsystemet for kommunen må løftes betraktelig! Distriktene må slippe bompenger der det er innført. Gratis ferger er nå på gang på enkelte strekninger ,men det bør ikke være noe tak på antall passasjerer. Ferger er en del av vårt veinett.

Nedskriving av studielån i flere kommuner enn i Nord- Norge som etter min mening er diskriminerende. Gratis barnehager og SFO i distriktskommunene er alfa omega at unge par flytter til kommunen utenfor de store byer. Behovet for helsearbeidere til å ta seg av enn stadig eldre befolkning er velkjent. Dermed må det opprettes flere studieplasser, ikke minst i mindre sentrale strøk. Dersom man klare å utdanne folk å få dem til å flytte til de kommunen som har et skrikende behov, står arbeidsplassene klare til ulike yrker.

Spent på distriktskommunene sin vekst med den nye regjeringen AP,SP!

Per Ervik

Pensjonistpartiet Hitra