Firmaet TESS Nord eiendom AS har fremforhandlet en avtale med Hitra kommune om kjøp av 1.500 kvadratmeter tomt i Hitra industripark øst på Kalvøya på Sandstad. Tomten ligger like ved siden av rundkjøringen. Prisen er drøyt 1,9 millioner kroner for grovplanert tomt med fremlagt infrastruktur.

Hitra formannskap skal i neste møte godkjenne avtalen.

TESS er kjent som en stor leverandør av slanger med tilbehør. I følge saksfremlegget levere firmaet i tillegg blant annet arbeidsklær, verktøy og vernebekledning. De driver flere servicesenter spredt over hele landet.

Tess vil i første omgang bruke eiendommen til servicesenter for næringsdrivende, med to ansatte, som skal økes til fire ansatte etter fem år.

Rådmannen mener etablering av TESS en berikelse av hovedanleggene i området Jøsnøya, med et oppbud av servicefunksjoner relatert til øvrig næringsliv i området. Tilbudet vil komplettere industriområdet som et havbrukscluster som igjen kan virke salgsfremmende for kommunens øvrige næringsareal.

TESS ønsker en opsjon på å utvide tomten for å få plass til en grossist som vil samlokalisere seg, og TESS har fått en opsjon på 400 kvadratmeter.