- Vi må unngå at våre eldre skal bli straffeforfulgt med bøter på denne størrelsen