- Stenging av tunnelene = ferger = fremtidig beredskap!

foto