- Det er nedslående lesing når vi leser Kipperberg uttaler seg om ny ny veistrategi

foto