Svar til Sps Knut Arne Strømøy

Senterpartiets ordførerkandidat Knut Arne Strømøy er opptatt av Frøya Arbeiderpartis program, og raljerer ikke så lite over våre formuleringer. Det må han gjerne gjøre. Det er faktisk slik at de fleste partier på Frøya er enig om det aller meste. De aller fleste vedtak er enstemmige.

Frøya Arbeiderparti er stolte over hva vi har fått utrettet de siste 4 årene. Vi har hatt klare standpunkter i viktige saker, fått vedtakene gjennom og fått sakene gjennomført. Vi har vært handlekraftig. Vårt program handler om å fortsette de viktige arbeidet med å yte gode tjenester til folk flest og til næringslivet. Havbruksnæringen vil fortsette å vokse, og da må vi legge til rette for veksten, slik vi har gjort de senere årene:

  • Full barnehagedekning

  • Nybygde/renoverte skoler·

  • Kulturhus

  • Nye omsorgsboliger

  • Næringsarealer

  • Fiskerikaier/havner

  • Helhetlig Idrettspark

  • Språkopplæring/integrering

  • M.m.

Når det gjelder vindparkspørsmålet og kommunereformen, så er det saker som kommunens innbyggere har vært utfordret på og skal bli utfordret på gjennom folkeavstemminger. Folkeavstemmingen om en stor vindpark med 63 møller endte med et «ja». Vinteren 2012 fikk vi en underskriftslister fra «nei til vindkraftverk på Frøya» som ba om en ny folkeavstemming i saken. Kommunestyret behandlet saken og gjorde følgende vedtak:

«Frøya kommune har mottatt og behandlet innspill/ underskriftslister fra aksjon -nei til vindkraftverk på Frøya-. Samme sak ble underlagt folkeavstemning allerede i 2005, der utfallet ble ja til vindkraftverk på Frøya. På basis av dette ble det i 2005 inngått avtale med NTE og Trønderenergi kraft AS. Frøya kommunestyre velger å forholde seg til inngått avtale, og avviser derfor kravet fra aksjonen om ny folkeavstemning.» Vedtatt med 18 mot 5 stemmer.

I tillegg har kommunestyret sagt at det forutsettes at allerede inngått avtale fra 2005 danner grunnlaget for eventuelt ny avtale. Det var enstemmig.

Arbeiderpartiet har forholdt seg til folkeavstemmingen og kommunestyret sine vedtak!Sarepta sitter med konsesjonen, og tiden vil vise om de evner å ta utbyggingen av de ca. 20 møllene det nå er snakk om. Når det gjelder kommunereformen, så har vi vært lojale overfor sentrale myndigheter i den forstand at vi har vært igjennom en prosess med stor grad av innvolvering gjennom folkemøter og brosjyremateriell, og nå har utredning startet for å finne ut fordeler og bakdeler med en sammenslåing.. Her ligger også Strømøys standpunkt – det såkalte «Null-alternativet» .

Så tilslutt; kommunestyret har sagt at det er folket som skal få bestemme gjennom en folkeavstemming hva vi går inn for. Dette er en demokratisk prosess som AP støtter fullt ut! Tilbakemeldinger jeg får fra folk flest og ikke minst utenfor kommunen mener at jeg er rimelig klar i talen, når det behøves.

Berit Flåmo

Ordfører

Ordførerkandidat AP