Helse og omsorg

Helse og omsorg er en av kjerneoppgavene i en kommune.

Levealderen i Norge er stadig i vekst, hvilket betyr at befolkningen blir stadig eldre.

Selv om det er positivt, skaper det utfordringer i den kommunale pleie og omsorgstjenesten. En av de de største utfordringene Frøya står overfor er et sykehjem som nærmer seg slutten av sin levetid.

Det er et mål, både for kommunen og den enkelte bruker, at man skal klare seg i sin egen bolig lengre enn man har gjort før.

Det vil være et skifte av fokus i eldreomsorgen fra dagens pleiebaserte tjeneste til hverdagsrehabilitering, forebygging og mestring.

Dette, samt implementering av velferdsteknologi, vil sørge for at den enkelte bruker vil få en høyere livskvalitet!

Frøya Høyre vil:

bygge nytt sykehjem

opprette flere distriktsavtaler med fysioterapeuter i kommunen

arbeide for at Frøya tar i bruk moderne velferdsteknologi i eldreomsorgen

Frøya kommune skal legge til rette for at befolkningen skal kunne leve en aktiv livsstil

Godt valg, bruk stemmeretten din!

Martin Nilsen

Ordførerkandidat Frøya Høyre