– Venstre samarbeider om miljøet på tvers av partigrenser

Det er beklagelig å se at Miljøpartiet De Grønne må ty til angrep på andre partier i et forsøk på å fremme egen fortreffelighet.

Venstre har tradisjon for å jobbe for brede politiske samarbeid på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. Vi søker samarbeid der vi får størst gjennomslag for vår politikk, en politikk som favner både miljø, skole, helse, næring, åpenhet og et globalt samfunnsansvar. Vi er åpne for samarbeid med alle!

Når Venstre sentralt samarbeider med de Blå-Blå er det fordi det er her vi får mest gjennomslag for vår politikk. Blant annet har vi fått gjennomslag for større omskiftinger i avgiftssystemet for å fremme miljøvennlige valg og miljøvennlig vekst. Dette fikk vi ikke gjennomslag for i et Storting dominert av de Rød-Grønne.

Vi vil ønske Miljøpartiet De Grønne velkommen til å samarbeide om å se mulighetene for å gjøre gode, miljøvennlige grep lokalt. Det er tross alt slik at kun et flertall får gjennomført politikk. Da hjelper det lite å krangle med sine meningsfeller.

Venstre tror at i felleskap kan vi få til flere gode miljøvennlige tiltak, slik som ladestasjoner for elbiler, en bærekraftig kommune, kommunale bygg med som produserer energi med solceller og mye mer. Er dere med?

Audun Norbotten Liland

Leder Hitra Venstre

3. kandidat til høstens valg