93 barn ble i dag drillet i hva de skal gjøre når uhellet skjer

foto