- Dette er stikk i strid med ønsket om å bruke hele landet