"ELDRESATSING UTEN PENGER ER INGEN SATSING"  uttaler Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen, om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Han uttaler videre: "Det er ikke en krone ekstra til dagens minstepensjonister på tross av at sterkt økende levekostnader rammer denne gruppen hardt."

Budsjettforslaget innebærer også forslag om å øke egenandelen med 4,35 % for legetjenester og pasientreiser , som i stor grad benyttes av eldre, uttales det i en pressemelding fra forbundet.

Regjeringens budsjettforslag viser ingen vilje til å løfte minstepensjonen over fattigdomsgrensen blir det også uttalt av forbundsleder Davidsen.

Etter at jeg ble med i Pensjonistforbundets fylkesstyre i Trøndelag, har jeg hatt anledning til og deltatt i medlemsmøter i flere lokalforeninger i vår region. Her har det kommet mange klare meldinger med stor misnøye, særlig fordi minstepensjonen enda er godt under fattigdomsgrensa.

Fra sentralt hold i forbundet er dette beklaget, og understreket at dette er "jobb nr.1" i forhold til sentrale politiske myndigheter.

Vi må ha lov til å forvente at denne "skampletten" i vårt trygdesystem, kan bli fjernet av Stortingets flertall når endelig statsbudsjett for 2024 blir behandlet og vedtatt.

Egil Hestnes

Nestleder i HitraPensjonistan