- Jeg vil gi ros til de politiske nyvalgte på Frøya