- I dag preges diskusjonen av de som sier nei til vindkraft, hva med de tusener i kommunen som ikke har ytret sin mening?