- Den beste måten å feire stemmeretten er å bruke den