Alle som blir påvirket av sammenslåingen av studiespesialisering ved Guri Kunna, fikk vite at vi skulle bli én skole før vi søkte, hva forventet vi? Hvorfor skal vi tviholde på det at studiespesialisering skal være delt på to skolesteder, når vi vil få et bedre tilbud dersom vi slår oss sammen? Vi i 1STB, skolested Hitra, ønsker ikke å bli fiender med 1STA, vi ønsker å kunne samarbeide om en løsning som passer for både frøyværingene og hitterværingene.

Vi vet at beslutningen om at det skal bli gjort endringer i måten studiespesialisering på Hitra og Frøya er organisert, allerede er blitt tatt. Dette er grunnen til at vi ikke ønsker å støtte underskriftskampanjen til 1STA, men det betyr ikke at vi ikke er engasjerte i saken. Vi ser også de negative sidene ved saken, men for oss er de positive sidene viktigere. Vi ønsker et bredt og forutsigbart utvalg av fag. Slik som det er i dag avhenger det av om du går på skolested Frøya eller Hitra hvilke programfag du vil få tilbud om. Dersom vi som går førsteåret i år ønsker å velge for eksempel kjemi som programfag, blir vi nødt til å ta kjemi 2, som er den vanskeligste, på andreåret og kjemi 1 på tredjeåret. Dette er et innviklet system som fungerer dårlig for elevenes faglige utvikling. Størrelsene på programfag-klassene varierer også veldig i elevantall, noe som skaper ustabilitet og noen risikerer å ikke få det faget de ønsker.

Lang skolevei er en negativ side for både frøyværingene og hitterværingene, dersom studiespesialisering blir samlet på et skolested. Skoleveien blir ikke noe kortere for de som bor i Snillfjorden enn for de som bor på Titran.

Argumentene våre handler ikke om hva som er best for oss i 1STB, men hva som er best for å få et bredere studietilbud og godt læringsmiljø for alle elevene ved Guri Kunna. Det er enda ikke kommet noen endelig beslutning på denne saken, og vi må prøve å finne den beste løsningen som passer for alle.

1STB