Om solidaritet, flyktninger og Gandhi

Miljøpartiet De Grønne bygger sin politikk på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med natur og miljø. Å være solidarisk med framtidige generasjoner og med natur og miljø betyr lavere forbruk og mindre økonomisk vekst. I dag har vi i Norge et forbruk av naturressurser som tilsvarer 3 jordkloder. Det vil si at vi bruker opp framtidas ressurser, -vi stjeler fra de unge. I tillegg til eksport av forurensende olje og gass,  bidrar vi her til lands med utslipp av klimagasser på ca. 10 tonn CO2 pr. nordmann pr. år. Av den grunn har vi også et medansvar for dagens mange millioner med klimaflyktninger.

Skal vi bli solidariske må vi ha en omlegging til et mer miljøvennlig og bærekraftig samfunn. Miljøpartiet De Grønne på Hitra vil arbeide for et livskraftig lokalsamfunn basert på lokale ressurser hvor økologiske prinsipper settes foran økonomisk vekst. Det gir et varmere samfunn hvor mennesker har tid til hverandre og hvor det er rom for å ta imot mennesker fra ulike nasjoner og kulturer.  Det gir også et økonomisk og sosialt robust samfunn som vi med god samvittighet kan overlate til neste generasjon.

I denne valgkampen ser vi at noen prøver å latterliggjøre behovet for en grønn omstilling, noen går så langt at de driver med netthets og personangrep på grønne aktivister. Vi sier med Mahatma Gandhi: “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

Tenk globalt, tenk nytt, stem grønt!

Hilsen Miljøpartiet De Grønne, Hitra

Godt valg!