- Telenor kan ikke stenge ned kobbernettet med dagens løsning