- Velkommen tilbake til Hitra den 20. august!

foto