Flyteavfall – kan vi gjøre noe med det?

Globalt kastes det 8-10 millioner tonn plast i havet hvert år. Ca. 250 000 tonn plast driver rundt i havoverflata til enhver tid. Lokalt ser vi at bukter og strender fylles opp av flyteavfallet og at fugler og dyr skades og lider. Ni av ti sjøfugler har plast i magen. Fisk og sjøpattedyr både forgiftes og plages. Plast som er langsomt nedbrytbart eroderes til små partikler som inneholder miljøgifter som også vi mennesker får i oss når vi spiser sjømat. Det trengs internasjonale avtaler for å løse et slikt globalt problem, men vi kan starte lokalt i dag. Øyregionen bør få en ordning som Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Den har siden 1992 ryddet strender og vedlikeholdt friluftsområder. Etablering og drift av en slik tjeneste krever et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det trengs en egnet arbeidsbåt, båtkyndige ledere og et lønnet ryddekorps, supplert med frivillige. Dette er et eksempel på en av de mange typer grønne arbeidsplasser som nå må komme: opprydning og ivaretakelse av vårt felles livsgrunnlag. Kommer De Grønne på Hitra inn i kommunestyret, vil fremme forslag om etablering av en slik tjeneste umiddelbart.

Tenk globalt, stem Grønt!

Miljøpartiet De Grønne, Hitra