- Det vil være meget vanskelig, om ikke umulig å måtte si ja til slike planer