Bruk stemmeretten din!

Det ble ingen valgkamp på meg i år. En relativt enkel ryggoperasjon den 10. august og et forespeilet sykehusopphold på 4-5 dager, utviklet seg til noe helt annet. Jeg var uheldig og ble infisert med gule stafylokokker (også kalt sykehusbakterier) og dermed flere operasjoner og et opphold som så langt har vart en måned. Men nå føler jeg framgang og jeg er igjen optimist. Jeg har også erfart at det er godt å få hjelp av fellesskapet og samfunnet, når man trenger det. Jeg har fått erfart at det å betale skatt har gitt meg gratis hjelp og pleie, jeg trenger ikke være redd for at det følger med en stor ubetalt regning etterpå, slik man gjør i de aller, aller fleste andre land.På Hitra går fødselstallene kraftig oppover, befolkningsveksten fortsetter og tilbudet om arbeid har aldri vært bedre. Dette er jeg veldig, veldig glad for, vel kjent med at det er mange distriktskommuner som opplever en stikk motsatt utvikling. Vi har en kommune som blomstrer, ikke minst takket være næringslivet og alle de frivillige som bidrar med å skape og drive tilbud som gjør at du og jeg, unge og gamle, har en hverdag og fritid med innhold og mening. Og kommunens ansatte jobber så godt at innbyggerne sier de er fornøyd med de kommunale tjenestene, ja faktisk mer fornøyd enn i de fleste andre kommuner. Og la det være lov å være fornøyd, og la oss innse at ikke alt er selvfølgeligheter.Er så alt bare rosenrødt? Nei, det er det ikke. Vi har fortsatt mye som kan forbedres, og det er noen skyer i horisonten. Noen av skyene jeg ser og erfarer er en regjering som tilgodeser oss med mindre penger. De prioriterer skattelettelser for de som har mest og de prioriterer mer til de sentralt beliggende kommuner. Da må noen ta regninga, noen må få mindre, og vi er en av de kommunene. Likevel minner lovnadene, som særlig Høyre og Frp gir, meg om et gammelt indianerordtak som sa at: " Kun en kvit mann vil klippe 30 cm av et teppe, sy det fast på den motsatte side, og så påstå at teppet har blitt lengre". Jeg håper du som velger ser poenget i dette ordtaket. Jeg håper at du ikke er så lettlurt at du ser at regnestykket ikke går opp. Mer til noen gir mindre til andre, og mindre skatteinntekter gir mindre til velferdstjenester.Uansett: Valg handler om at alle med stemmerett kan uttrykke sin misnøye eller det motsatte. Valg handler også om at du gir tillit til de du mener er best egnet til å få gjort noe med det som er mangelfullt.Derfor er din stemme så viktig. Bruk den, og husk at hver eneste stemme teller, enten du er såkalt liten eller stor. Jeg er klar for 4 nye år, hvis du vil. Godt valg!St. Olavs Hospital, 10. september 2015Ole L HaugenOrdfører på Hitra og fortsatt ordførerkandidat for arbeiderpartiet