Frøya må opprettholdes som fiskerikommune

At Frøya må opprettholdes som fiskerikommune er vel de fleste enig om det. Frøya blir ikke den samme uten fiskerinæringen. Frøya er den viktigste fiskerikommunen i fylket, og det bør den fortsatt være. Jeg har engasjert meg i politikken for å være med og bidra til det.

Det er et flott og spennende yrke vi fiskere har, men vi er avhengig av flere unge hvis vi skal grei og opprettholde fiskemottak og et fiskerimiljø. Det finnes masse muligheter bare man kommer seg inn i næringa og viser stå på vilje. Kan nevne at regionen vår er verdensledende på taskekrabbe.

Den store avhengigheten av oppdrettsnæringa gjør kommunen sårbar. Frøya trenger flere ben å stå på. Fiskerinæringa bør være ett av disse bena. Kommunen må da legge til rette for det, og næringa må ikke bli oversett og snakkes ned.

Det er bare rett og rimelig at pengene som kommer fra grønne oppdrettskonsesjoner går tilbake til fiskerinæringa som avgir områder og til øyrekken som ligger midt i matfatet, men som ikke har fått del i veksten. Den unike øyrekken trenger et fond til støtte for dem som har et framtidsrettet og positiv foretak, og fiskerinæringen trenger et fond til utvikling, nytenking og rekrutering av nye fiskere, og for å beholde kvoter i kommunen så de ikke blir solgt ut.Eventuelt få til en støtteordnig der folk har mulighet til å få økonomisk hjelp til å komme inn i næringen. Et startlån foreksempel. Det har etter hvert blitt vanskelig for folk å skaffe egenkapital ovenfor banker til å kjøpe båt.

Vi trenger ekstra tiltak for å ta vare på den eksisterende og utdøende fiskeflåten som lever i skyggen av en unik og sterkt voksende næring.

En viktig oppgave som det må tas tak i, er å få oppdatert Kystsoneplanen for å avklare disponeringen av sjøarealene. Dette skulle vært gjort for lenge siden. At det ikke er gjort, har skapt uheldige situasjoner. Det er sterkt beklagelig at ikke kommunen har tatt tak i dette når vi fisker å fiskerlag har purret på mange ganger...

Vi må også være klar over at "blå sektor" i Frøya trenger mere kaier og havner. Vi har en voksende flåte av næringsfartøy og servicefartøy som sårt trenger mye mere kaiplass med tilhørende landareal. Her trengs det initiativ fra kommunen.

Trond Harald Iversen

fisker, Klubben

listekandidat, Frøya Venstre