Mens vi (for)venter at regjeringa skal bidra med mer politi og ambulanse til distriktene