Frøyværingene har til alle tider levd ved, på og av havet. Havet har vært ferdselsåre, matfat og arbeidsplass. Og slik er det heldigvis fortsatt.

Den eventyrlige veksten innen havbruksnæringa har bakgrunn fra erfaring og kunnskap til ei stolt fiskerinæring. Det unike på Frøya er at vi har blitt verdensledende innenfor havbruk, samtidig som vi i dag opplever vekst innenfor det tradisjonelle fiskeriet. Flere ungdommer ønsker å etablere seg som fiskere og noen av de er godt i gang med investering i båt og kvoter. For borgerlig gruppe og Frøya Høyre er rammevilkårene for fiskerne viktig. Vi har derfor gått inn i VARP-prosjektet med Trøndelag fylkeskommune og etablert kommunal låneordning for unge fiskere i løpet av denne valgperioden, dette er tiltak som har lyktes svært godt.

Nå går Frøya Høyre til valg på å bygge ut havna i Sætervågen. Sætervågen er den viktigste havna på Frøya. Det er her det holder til flest fiskebåter og det største fiskemottaket ligger. Stadig flere fiskebåter kommer til og kapasiteten er sprengt. Det vil vi gjøre noe med. I tillegg skipes det ut nye oppdrettsanlegg og utstyr i stor skala fra Sætervågen. Det er på yttersiden av Frøya mesteparten av verdiskapinga innen både oppdrett og fiskeri skjer. Sætervågen har derfor en svært god plassering for enklest mulig utskiping av anlegg og utstyr.

Med fremtidige satsninger innen fiske, havbruk og utvikling av øyrekka så trengs det en utvidelse av havna. Med nye miljøkrav og fremtidige regler og utvikling av fartøy og utstyr så trenger man mer plass og ladestasjoner for fartøy. I Sætervågen er det plass for utvidelse både på land og i sjøen. I den nylige vedtatte arealplanen ligger det klart for utvidelse.

Gjennom en helhetlig utvikling av havna kan vi også legge til rette for gjesteplasser som vi vet mange savner. Sætervågen er et naturlig knutepunkt for både tilreisende og fastboende i gullrekka vår. Sætervågen havn har potensialet til å bli et kraftsentrum for flere blå næringsaktører. Frøya Høyre går til valg på å bygge ut Sætervågen havn for å møte veksten innen fiskeri-, havbruks – og servicenæringen, samt tilrettelegge for nye energiformer innen skipsfart.

Kristin Strømskag Ordfører og Frøya Høyres ordførerkandidat Trond Harald Iversen Kandidat for Frøya Høyre til kommunevalget