Jeg fant noen notater etter min svigerfar Anton A. Fjeldvær fra 1944, og syntes de er svært interessante sett i lys av den situasjonen vi er i i dag, på grunn av flyktningesituasjonen  fra Ukraina.

(Hitra kommune var den gang delt i 4 kommuner)

«År 1944 den 7. desember holdt Fillan evakueringsnemd møte i kommunelokalet.  Nemden består av følgende medlemmer oppnevnt av ordføreren i Fillan.

Johanne Einvik, Agnes Berge, Astrid Mellemsæter, Oddmund Selvåg, Isak Jektvik og Anton Fjeldvær, formann.

Av medlemmene møtte: Agnes Berge, Oddmund Selvæg, Isak Jektvik og Anton A. Fjeldvær. Dessuten møtte for Mastad og Akset krets: Anna Mastad og Jonny Aksetøy.

Meddelelse fra ordføreren om at der med det første vil bli sendt ca 200 evakuerte fra Finnmark til Fillan kommune.

Nemden er klar over at det vil bli meget vanskelig å plassere så mange hos privatfolk i kommunen da de fleste ikke har mere hus enn e behøver, mat og brennespørsmålet stiller seg også

Hindrende i veien.

Imidlertid vil nemden gjøre sitt beste for at de mennesker, som har måttet forlate sine heimer, kan få det så bra som råd er.

I sakens anledningble besluttet å fordele det antall som er bekreftet sendt til kommunen, på de forskjellige skolekretser, med følgende antall på hver krets.

Knarrlagsund krets; 35 personer – Nordbotn krets 20 personer – Herøy krets 15 personer – Fjeldvær krets 30 personer -  Mastad krets 25 personer   Ansnes krets – 30 personer

Fillan krets 25 personer og Tranvikan krets 20 personer.

Nevndens medlemmer pålegges å sørge for husrom til de evakuerte hver i sin krets, samt hjelpe til å bringe til veie det som behøves i den utstrekning det lar seg gjøre.

Omkostningene herved vil bli dekket av kommunen.

I de kretser so ikke er representert i nevnden, ble følgende pålagt å ta sig av de evakuerte:

Tranvik krets; Marie Mellemseter – Mastad krets; Anna Mastad – Akset krets; Jonny Aksetøy – Herøy krets; Johan ….

(klarte ikke å tyde navnet. Kanskje Holm.

Videre er opplyst at der førstkommende lørdag vil ankomme 15 evakuerte til kommunen. Disse ble det besluttet å plassere i følgende kretser;

Fjeldvær krets; 5 personer – Ansnes krets; 5 personer og Akset krets; 5 personer.

Videre ble det beslutet å henstille til ordføreren å utvirke at kommunen får tilsendt melk fra meieriene til de evakuerte: Brenne er det også nødvendig å få tilført da stedets befolkning ikke har noe å avstå.

Samtidig henstilles til ordføreren at han gjør rette vedkommende kjent med at det er vanskelig å plassere evakuerte i kommunen slik boligforholdene og matsituasjonen er for tiden.»

Underskrevet av Isak Jektvik    Anton A. Fjeldvær  Oddmund Selvåg og Agnes Berge.

Hilsen

Anne Brit Berg