Fant tyvgods fra innbruddet under ransaking. Jobber videre med videoopptak fra området

foto