Det er ikke nok å lære av feilene Freiberg. Noen av de - må rettes opp!

foto