- Vindkraftkonsesjon på Frøya er et lovlig fattet vedtak