Opprydding etter felling av sitkagran - hvem har ansvaret?