Viser til HF avisa fredag.

Sender over dette bilde da PP Hitra og PP Frøya samlet oss om å begynne å få plass beredskapsferge Hitra Frøya  før oppstart av renoveringen av Frøyatunnelen!

Hitra PP er også veldig tilfreds med at Frøya PP har blitt hørt her! Sammen har vi også frontet beredskapen av Hitratunnelen og fergeforbindelsen Hitra - Aure som PP Frøya har støttet fullt ut! Dette bare beviser at Politisk samarbeide over kommunegrensene er «ALFA Å OMEGA «å betyr mye for vekst /sikkerhet / utviklingen i vår fantastiske «Øyregionen Hitra -Frøya!

Per Ervik

PP Hitra