Hitra SV støtter lærerne!

Retten til å streike for bedre vilkår er en grunnleggende rettighet i et hvert velfungerende demokrati. Nå har det kommet dit at lærerne i landet har måttet ty til streik for å vinne frem sine kamper. Over flere år har lærere vært lønnstapere, og har i realiteten gått ned i lønn. Samtidig blir det strengere krav til rapportering, testing og ny reformer å sette seg inn i. Lærere jobber lange dager, og jobber ofte over de 43,5 timene i uka som er avtalefestet. 40.000 med lærerutdanning jobber ikke i skoleverket. De som da utdanner seg til å bli lærere velger ikke å bli lærere på grunn av dårlige vilkår, og mindre lønn sammenlignet med hva de kan få i andre sektorer. Samtidig er det klart at rekrutteringen til yrket svikter. For tredje året på rad synker søkertallene til lærerutdanninger. Spesielt sliter man med å rekruttere til de minste barna.

Om vi som samfunn ønsker å satse på våre barn og unge, må det drives en offensiv og framoverlent skolepolitikk, hvor lærere vises tillit til undervisning og omsorg. De siste årene har lærerne gang på gang blitt lønnstapere, og flere og flere oppgaver blir lempet på dem. Det blir mindre tid til å være lærer, samtidig som lønna står fast. Dette er ikke en holdbar situasjon. Vi sier som mange andre meningsfeller og allierte med oss: god lønnspolitikk er god utdanningspolitikk.

Hitra SV støtter lærerne i hele landet, og står side om side med våre streikende venner. Fordi lærere tar ansvar for vårt samfunns viktigste ressurs: våre barn og unge.

På vegne av Hitra SV

Lokallagsleder Marcus Helgesson Svenning