Leser i Hitra-Frøya at av 22 søkere med ungdomsrett til Vg2 Fiske og fangst var det bare plass til 15 på Guri Kunna VGs i skoleåret 2023/2024. Det er også forunderlig at ingen fra Frøya er blant de 15.

Har Trøndelag fylkeskommune totalt glemt nærskoleprinsippet, noe som betyr at alle elever har rett til plass på sin nærskole, altså den nærmeste skolen som tilbyr det utdanningsprogrammet man ønsker. Fiske og fangst gir et dykk in i det tradisjonelle fiskeryrket, i motsetning til Vg2 Akvakultur som i all hovedsak fokuserer på fiskeoppdrett.

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting vil sette inn positive virkemidler for å få flere unge til å satse på fiskeriyrket. Det må nå satses på å profilere fiskerinæringen som en næring det er attraktivt å satse på.

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting mener at fiskeri skal være en viktig vekstnæring i Norge i mange år framover, og forholdene må derfor legges til rette for det. Fiskerinæringen skal være garantist for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene og langs kysten. God fiskeriforvaltning er god distrikts-, sysselsettings- og sosialpolitikk.

Derfor må man utvide antall elevplasser på Guri Kunna vgs. slik at ungdommen kan få mulighet til å komme inn på fiske og fangst som nå mange ønsker.

Per Ervik 2.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag