Pensjonistpartiet er også overrasket!

Viser til leserinnlegg i dagens HF fra nestleder i Pensjonistforeningen (Hitrapensjonistene ) der han er bekymret over den fremlagte statistikk som viser mere stillinger administrativt å Færre i Helse og Omsorg!

Det var også en tankevekkende  lesing også for meg som leder og gruppeleder til Pensjonistpartiet i kommunestyret ! Som jeg ønsker å få mere orientering om i fra vår kommunedirektør hva som ligger til grunn til den statistikken i avisa!

Pensjonistpartiet skal ihvertfall love å være garantisten i sammen med eventuelle andre samarbeidende politiske partiene etter valget ,at det skal være nok bemanning når de nye rommene blir tatt i bruk på Helsetunet!

Håper Hitra kommune fortsatt skal være en ettertraktet kommune å jobbe for , slik at vi kan få besatt de stillingene som trengs med mange «GODE VARM HENDER!»

Per Ervik

Pensjonistpartiet

FSK/K.styret