Hvem har stilt krav om liste med navn før befaring i Nessadalen?