Til dere som rydder og strør gangveien fra Leirvågen:  Takk for godt arbeid!

Å gå eller sykle til jobben er en god måte å starte dagen på. Den friske lufta gjør at man våkner om morgenen og bidrar til å rense hodet etter endt arbeidsdag. Det er også svært hyggelig å treffe naboer og sambygdinger på veien. Men som myk trafikant er man avhengig av god og tilrettelagt infrastruktur, spesielt om vinteren. Jeg har gått eller syklet fra Leirvågen til Fillan sentrum nesten hver dag i vinter og vil takke for god brøyting og strøing. For noen helger siden  var jeg på et kveldsbesøk i sentrum. Det hadde snødd en del i løpet av kvelden, men da jeg syklet tilbake litt før midnatt var gangveien brøytet og fin! Takk for godt arbeid!

Jeg vil i tillegg gi honnør til fylkeskommunen, som har tilrettelagt med god sykkelparkering ved Guri Kunna Hitra.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Det er all grunn til å la seg inspirere til å tilrettelegge like godt for gående og syklende i andre deler av Fillan sentrum. Det vil bidra positivt for folkehelsa og samholdet i Fillan.

Fotgjenger og syklist,

Miriam Aclima Baglund

Har du noe på hjertet? Send oss en epost på post@hitra-froya.no