- Innbyggere og næringsliv har vist en formidabel dugnadsånd