Derfor mener lensmannen at oppholdsforbudet må forlenges