- Vindmøller, Frøyanaturen og klimaendringer. Kan hende det gjelder å redde vår jord.