Svar til Ingrid Skjærstein Johansen: Jo da, vi handler!

Arbeidsinnvandrerne er en ressurs for Frøyasamfunnet, og Arbeiderpartiets representanter i dagens kommunestyregruppe har hele tiden vært opptatt av å legge til rette for god integrering, bla gjennom språkopplæring for voksne. Når Ingrid Skjærstein Johansen gir uttrykk for at vi bare snakker om dette er dette direkte feil! I tillegg til alt som gjøres på den enkelte arbeidsplass og i den enkelte grend har vi satt av ressurser til flere tiltak.

I løpet av 2013-2015 har kommunen hatt 10-12 klasser med voksne elever på norskkurs. 200 fremmedspråklige har fått diplom for gjennomført kurs på ulike nivå. Det har vært gjennomført kompetansekartlegging av 300 fremmedspråklige, det er opprettet språkpatrulje, mentorordning og det er utarbeidet tiltaksplan for språkopplæring, jfr. møtet i kinosalen på tirsdag der 60-70 minoritetsspråklige foreldre møtte. Gjennom inkluderingsprosjektet i Kysten er klar - der Frøya kommune har vært pilotkommune - har det vært arrangert såkalt "Samfunnskurs". Språk er viktigste middel for integrering. Dernest bolig. Frøya kommune har vært fylkets mest aktive når det gjelder såkalt Startlån, og dermed bidratt til at flere 10-talls familier har fått oppleve drømmen: Eget hus!

Gå inn på regjeringen.no og «Saman om ein betre kommun». Der ligger Frøya kommune med egen side. 5 nyhetsbrev kan leses om integreringsarbeid. Adressa har på lederplass skrevet: Look to Frøya!

Snakk om å slå inn åpen dør!

Godt valg!

Kristin Reppe Storø

3. kandidat

Frøya Arbeiderparti