Kan det være tanke å legge strømførende kabler i glatte bakker?