- Jeg vil ikke å være din inspirasjon - jeg vil være din kollega