- Hvem styrer hjorteforvaltningen på Hitra? Fellesskapet eller særinteressen?