Kilenot etter laks må være tillatt.

Er det riktig at det er totalforbud av kilenot etter laks her ute på Hitra Frøya?

Er det et hån mot fiskerbonden som gjennom generasjoner har hatt dette som attåtnæring

De første bosetterne i landet lærte raskt at laksen var en smakfull fisk. Laksen var også lett å fange fordi den til faste tider hvert år samlet seg i elveos og kulper og ofte i stort antall.

Kilenota ble trolig utviklet først på 1800-tallet og kom sannsynligvis til landet fra Skottland omkring 1840–50. Sammen med en økende eksport av fersk, iset laks fra 1860, skjøt kilenotfisket fart for alvor. I hele perioden fra ca. 1880 til 1960 var kilenot den viktigste fangstredskapen for laks.

Pensjonistpartiet er betenkt over at statlige myndigheter bare tar fra fiskeren denne muligheten til å ha denne attåtnæringen som kan være svært viktig for å overleve fiskeyrket. Forbudet mot sjølaksefisket langs hele kysten har ikke vært vurdert i henhold til situasjonen i den enkelte kystregionen, men ut fra en generell risiko om at fisket i sjø kan innebære fiske på hensynskrevende bestander fordi vi ikke vet hvilken elv laksen tilhører.

Det må være mulighet til igjen å slippe løs kilenot i begrenset omfang.

Per Ervik 2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag