Mandag 11. september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og det har betydning hvem som styrer. Da er du med å bestemmer hvordan din kommune skal se ut. Vil du ha en kommune som bygger sterke fellesskap og skaper trygge jobber?

Kommunen din kan støtte opp under det seriøse næringslivet, og kommunen din kan bidra til at flere får lærlingplass. I kommunen skjer eldreomsorgen og det er i kommunen du får barnehageplass. Det er ditt valg.

Om du står ved valgurna for aller første gang eller om du har stemt ved valg før, skal du vite at valget er en unik mulighet til å få påvirke samfunnet og kommunen du bor i.

Vi er heldige som lever i et demokratisk samfunn; det er ingen selvfølge. Å få delta i valg er en mulighet som er blitt kjempet fram for oss over tid. I deler av verden kjemper folk fortsatt for ytringsfrihet, likestilling og tillit, mens vi i Norge nyter godt av disse verdiene.

Bruk stemmeretten din ved høstens valg! Det betyr mye for din hverdag hvem som styrer i din kommune!

Gjennom å benytte stemmeretten din er du med på å påvirke Hitra og Frøyas utvikling, velge de som skal ta avgjørelser på våre vegne og forme politikken vi skal føre. Vi har alle saker som vekker engasjementet i oss.

Det er i kommune- og fylkespolitikken avgjørelsene som påvirker det nærmeste i vår hverdag tas: hvilke klimatiltak kommunen skal gjennomføre, hvor mange skoleplasser burde vi ha ved Guri Kunna og hvilke idretts- og kulturtilbud som skal bygges, er gode eksempler.

I valgkampen er det mange parti som vil forsøke å fortelle deg hvorfor deres politikk er den rette. Vi er tross alt heldige som har mange parti å velge mellom. Bruk stemmeretten din, og bruk den godt. Husk at hver stemme teller, og at det å la være å stemme gir støtte til det partiet du liker aller minst.

Godt valg!

Nestleder Gry Elisabeth Sivertsvik på vegne av styret LO Hitra/Frøya