- Kritisk journalistikk er nødvendig og riktig i et demokrati også på lokalt plan