- Det handler mere om at brannmenn ikke er, eller skal være, helsepersonell