- Av aktuelle strakstiltak må trafikklys stå sentralt