-Det haster med å få bygget flere faste sykehjemsplasser

foto